Фирмите, които се занимават със сметоизвозването и сметопочистването в Русе, са глобени с 500 000 лв. за миналата година, защото не е извършено необходимото почистване на града, съобщи кметът Пенчо Милков. Той обясни, че автомобилите, които изнасят боклука, имат джипиес и в общината се следи дали го правят регулярно.
Огромни камари боклуци, натрупани покрай съдовете за смет по празниците, възмутиха русенци. Това явление се наблюдавало винаги в края на годината, защото тогава се изхвърлял много боклук и контейнери се пълнели много бързо, обясниха от сметосъбиращите фирми. Но има и друг проблем. Фирмата, която се грижи за съдовете за разделно събиране на отпадъци, не събира боклука около другите контейнери. А фирмата за общия боклук пък смята, че кашони, стъкла и всякакви подобни отпадъци трябва да се прибират от разделното сметосъбиране.
Разбира се, принос за камарите отпадъци около контейнерите имат и гражданите, които предпочитат да оставят боклука си отвън, вместо да се мъчат да отварят капака, особено на новите контейнери с крачен механизъм. Другите решават, че съдът е пълен, и също трупат отстрани отпадъците си. Отделно съдовете за разделно събиране се оказват с малък отвор за кутиите от подаръци, те не могат да се пъхнат вътре и се захвърлят наоколо.
Търговските обекти също ползват неправилно съдовете за битови отпадъци за опаковките си. Има и сигнали и видеозаписи, че те изхвърлят плодове и други отпадъци в общите съдове, а трябва да имат свои собствени. Инспекторите от отдел „Екология“ са изготвили информационни брошури къде и как се изхвърлят тези отпадъци, а служителите от отдел „Защита на потребителите“ ще ги разнесат и ще обяснят какви санкции очакват нарушителите. Ако магазините продължават да не спазват правилата, ще бъдат глобявани, казва зам.-кметът по комунални дейности Димитър Недев.