384 граждани на община Русе ще ползват почасова помощ в домашна среда по новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, която стартира тази година в изпълнение на новия Закон за социалните услуги. За тях ще се грижат 128 социални асистента.
Асистентската подкрепа е предназначена за възрастни хора в невъзможност за самообслужване или за деца и пълнолетни с трайни увреждания, за които има нужда от помощ в грижите.
Заявления/декларации за включване на потребители в социалната услуга или за желаещи да бъдат наети като социални асистенти се приемат на адрес: гр. Русе, ул. „Черно море“ №2, всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 часа.