Асистенти, назначени по новия Закон за личната помощ, ще помагат на хора с увреждания да преодоляват функционалните си ограничения в домашна или социална среда, съобщиха вчера от Община Русе. От тази услуга могат да се възползват лица с трайни увреждания или с трайно намалена работоспособност без чужда помощ, както и деца с 90 и над 90 на сто увреждания. Те ще имат възможност да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да им бъде предоставена личната помощ.
Асистент може да бъде всеки, който не е осъждан за умишлено престъпление и не са му налагани мерки за за защита от домашно насилие. Кандидатите могат да подават заявления-декларации в сградата на „Черно море“2 всеки работен ден от 09,00 до 12,30 ч и от 13,00 до 17.00 ч.
Телефони за информация: 082 506 702, 082 506 769