Над 45 милиона лева са инвестирани в Русенско през миналата година за екологични цели, показват данните на националната статистика. Дълготрайните материални активи (ДМА) с екологично предназначение нарастват от 169,3 на 214,6 млн. лева. В тази статистика се включват специализирани съоръжения, които не участват в производствения процес и служат само за намаляване на замърсяването от производството и интегрирани технологии, в резултат на които се постига по-малко замърсяване на околната среда в сравнение с други подобни. 
Делът на наличните в края на годината ДМА с екологично предназначение възлиза на 4.8% от общите дълготрайни материални активи. Преобладаващата част от тях са за отвеждане и пречистване на отпадъчните води - 33.6%, третиране на отпадъците - 32.9%, опазването на въздуха - 27.9%.
Данните на статистиката показват, че толкова критикуваната за състоянието на въздуха и водите индустрия прави най-много за непроизводителни разходи за екологични цели. 58,5% от ДМА с екологично предназначение са съсредоточени в сектор „Промишленост“. Приносът на държавата и общините е 41%, основно инвестиции за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.