Общо 3239 престъпления са регистрирани от Областната дирекция на полицията през изминалата 2013 година. Броят им е с близо 8% повече в сравнение с предходната 2012 година и за пръв път от последните пет години регистрираната престъпност нараства. Това показва годишният анализ на Окръжна прокуратура.
Над 70% от всички погазвания на закона са кражби. За извършените престъпления са заподозрени 940 души, като едва 144 от тях са жени. 83 от смятаните за престъпници са непълнолетни, а 20 - чужденци. Разкриването на извършителите на незаконни дейности е намаляло с близо 6% спрямо 2012 година и с почти 8% в сравнение с 2011-а. През изминалата година споразумението отново е основен способ за приключване на наказателните производства. Общият брой на образуваните дела е 1059. Решени са 1081 от тях, като едва 14 са приключили с оправдателна присъда.