Договор за сътрудничество подписаха вчера директорите на Университетска болница „Канев“ и на Института за мениджмънт на знания в Скопие Иван Иванов и проф.Роберт Димитровски. Чрез него болницата става съорганизатор на предстоящи научни форуми и дава възможност на своите учени, изследователи и лекари да представят разработки на престижни научни конференции и е перспектива за реализиране на съвместни проекти.
Северномакедонският институт е основен  организатор на балкански научни форуми в България, Македония, Гърция, Сърбия, Черна Гора, Турция и други държави на Балканите. Освен това институтът е издател на ползващото се с висок авторитет в научната общност списание KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers. Изданието е реферирано в редица информационни бази за научна литература.