Две оферти за стопанисването и експлоатацията на регионалното сметище са получени в Община Русе, научи „Утро“. Конкурент на досегашния оператор „Берус“ е обединението „Рисайклинг енд Уейст Калекшън“, в което 80% държи русенската фирма „Декра-Строй“ ЕООД, а другите 20% са на „Сорико“ /Нова Загора/. Представляващ дружеството е Красимир Атанасов.
Както „Утро“ писа, обявената обществена поръчка е за 600 хил. лева с ДДС, доста под миналогодишните 750 хил. лева.  

В кризисната година Общината се опитва да свие разходите си, но дори за тази по-ниска цена не липсват кандидати.
Регионалното депо за отпадъци от общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 25,4 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Това е един от обектите, които стават видими само когато има проблем - какъвто например беше пожарът преди две години, но пък тогава става проблем на целия град. Площадката на депото се намира в местността Под Ормана по пътя за село Николово, на около 2.5 км от последните жилищни квартали на града и на приблизително същото разстояние западно от Николово.
На територията на депото са изградени 3 клетки за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства, 2 броя клетки за инертни отпадъци и 2 клетки за опасни отпадъци.
В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане още 2 клетки за неопасни отпадъци, както и на клетки за опасни отпадъци.