Проекти за 28 милиона евро са реализирани през изминалите 7 години по Програмата за трансгранично сътрудничество в региона Русе-Гюргево. Това обяви вчера областният управител Венцислав Калчев при откриването на срещата, на която експерти обсъдиха приоритетите в програмата през новия период 2014-2020. В дискусията участваха представители на областни администрации, общини, неправителствени организации, сдружения на работодателите, Русенския университет и Областния информационен център.
Работни групи идентифицираха дейностите, които ще бъдат разписани в предварителните варианти, като акцентът беше поставен върху подобряване на достъпността в трансграничния регион, социално-икономическо развитие, опазване на околната среда и повишаване на административния капацитет. Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 трябва да е готова до юни, а през септември тя ще бъде представена пред Европейската комисия.