Около 3 процента са учениците в цялата Русенска област, които не разполагат с електронни устройства, необходими за е-обучението от разстояние. Това са 549 от всичките 19 000 момичета и момчета от различни класове, което е 2,8%, обясни вчера специално за „Утро“ началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева. Учители без лаптопи и таблети няма. 
По-голямата част от учениците са най-вече от така наречените уязвими групи. Около 60 са децата в Копривец, Босилковци и околните села, 28 са в Двегомилска община - в Баниска и наоколо. Засега там обучението се провежда с помощта на медиаторите, които носят по домовете материалите от учебните часове, каза Георгиева. Тя обясни, че от Министерството на образованието и науката са превели на училищата средства, с които да бъдат закупени е-устройства.  Предвидени са по 834 лева за оборудването за ученик и по около 1000 лева за учител. Тези средства са целеви за такава техника и не могат да се пренасочват за други нужди, така че ако възникне необходимост, парите от училища, които нямат такъв проблем, ще бъдат предоставяни на други, които имат потребност.
Съществува и притеснение, че често пъти в т.нар. уязвими групи родителите не само не могат да бъдат от помощ на децата при усвояване на скъпата техника от висок клас, но има и случаи, когато не разбират предназначението й само за уроците на децата. И отново прибягваме до безценната помощ на медиаторите, които след е-часовете минават по домовете на децата, прибират ценните устройства, дезинфекцират ги и на следващия ден отново ги разнасят за учебните часове, каза Росица Георгиева. Тя и нейни колеги от други просветни управления в страната са притеснени, че когато сега се правят поръчки за купуване на такива устройства, сроковете за доставка вече не са по-малко от 60 дни. Обяснението е, че в световен мащаб има дефицит на такава техника, каза началникът на русенското РУО.