За първи път в България в регионална библиотека „Любен Каравелов“ в пространството на „Библиотечко“ ще отворят зони „От 0 до 5“ и „Аргонавти“. В първата зона ще има Къща на познанието, Приказно пространство и Тактилни сетивно-пространствени пана, където най-малките жители на Русе ще проучват и експериментират в контролирана безопасна среда чрез допир, тактилни усещания и съвременни технологии. Във втората зона тематичен акцент ще бъде интерактивен кораб-катерушка, оборудван с бутони, сензори и дисплеи, които симулират отделните компоненти на кораб, както и с интерактивни приложения с QR код и добавена реалност. А детското любопитство ще може да се запознае с емблематични за Русе места, предмети, личности, свързани с реката и града.
Всичко това ще бъде създадено до края на 2021 г. по проект „Откриватели“ на библиотеката, който получи за реализирането му 13 389 лева от общинската програма „Знание и растеж“. „Библиотечко“ е отворено пространство с тематични зони, което сближава децата с книгите, знанието, четенето и е част от техния естествен свят на игра и откривателство, място за съвместни занимания с приятели, родители, учители.
Друг интересен проект, получил финансиране по тази програма, е „Изгубеното минало на Русе“ на сдружение „Градоред“, което ще създаде 360-градусови модели на сгради, които вече са изчезнали или в такова състояние, че не могат да бъдат видени. Това са хотел „Ислях Хане“, ресторант-бирария „Фишер“, кино „Роял“ и първото застрахователно дружество „България“. 3D визуализацията ще бъде достъпна през вече изградена дигитална онлайн платформа и QR кодове. За реализацията на проекта сдружението получава 11 000 лева.
Толкова получава и Историческият музей, за да създаде видео продукт чрез 360 градусова мултимедия и да визуализира в картини и звук ключови моменти от Българското Възраждане в обновения Пантеон на Възрожденците. Идеята е това да засили преживяването на туристите в експозицията и да съдейства за увеличаване на туристическия поток в града.