Седем проекта по програма „Знание и растеж“ на Община Русе получават финансиране в общ размер от 58 583 лева. Най-много пари - 11 000 лева, ще получи сдружение „Градоред“ за проекта си „Изгубеното минало на Русе, след него с 13 389 лева се нарежда регионална библиотека „Любен Каравелов“ с идеята „Откриватели“ и челната тройка завършва Историческият музей, който ще бъде финансиран с 11 000 лева за създаване на съдържание на 360-градусова мултимедия в Пантеона. За финансова грамотност, предприемачество и изграждане на личностни умения 9000 лева ще получи сдружение „От знания към умения“, близо 6000 лева ще вземе сдружение „В света на иновациите“ за Робо фабрика. Детска градина „Слънце“ си е извоювал над 1800 лева за проекта „Градим знания за „Русе и България“, а Дойче шуле ще прави дигитален офис за съживени моменти от историята на Русе с малко повече от 1100 лева.
По различни причини, сред които и неспазен минимум от 30% собствено участие, са отпаднали 13 проекта.