Извънредна сесия на Общинския съвет в Русе, която ще се проведе от днес до 26 ноември, свика вчера председателят на съвета Иво Пазарджиев. За първи път тя ще е неприсъствена, но поради липсата на необходимия софтуер заседанието няма да е онлайн, а чрез изпращане на предложения, мнения и становища, както и гласуване по електронна поща. Това е причината за сесията да са определени три дни. Дневният ред за нея включва една единствена точка - за безвъзмездно предоставяне на къщичка на Коледния базар на сдружение „Развитие на социалния капитал“ за благотворителна кампания за набиране на средства. Това всъщност е точката, която не беше разгледана на миналата 14 сесия, тъй като съветниците от ГЕРБ и СДС напуснаха залата.
Гражданите могат да изразят мнения по дневния ред по електронен път на [email protected] до 17 ч на 24 ноември.