Ножицата между заплатите на работещите в бюджетните сектори и заетите в частния бизнес в Русенска област се отваря още по-широко през третото тримесечие на тази година, показват данните на регионалната статистика. В обществения сектор средната брутна работна заплата за периода юли-септември е 1318 лв., а в частния сектор - 1101 лева, т.е. с цели 217 лева по-малко. Само преди година разликата бе само 125 лева.                                 

Ако се извадят от сметката удръжките, излиза, че бюджетниците разполагат средно с 1023 лева месечно, а останалите - с 854 лева. И държавната служба става все по-примамлива - хем е по-лека, хем е по-доходна. Освен това - много по-сигурна, тъй като от началото на годината работата си загубиха близо 3 хил. заети в частния сектор. А работещия в бюджетния си остават все толкова - 13,7 хил. души. 
И се очаква тази разлика да набъбне още повече през следващата година, тъй като с новия бюджет правителството предвижда увеличение на заплатите във всички бюджетни сектори - лекари, учители, администрация, военни, полиция. А тези пари няма откъде другаде да дойдат освен от събираните данъци, тоест ще бъдат взети от частния сектор, където бизнес се прави все по-трудно. От Българската търговска камара вече оповестиха, че всяка пета фирма планира съкращения.
Както „Утро“ писа, средната брутна заплата в Русенско за третото тримесечие е 1147 лева или чисто по 887 лева. Най-високо възнаграждение са получили наетите в икономически дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 1612 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1612 лв., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1568 лв. и „Добивна промишленост“ - 1506 лв. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности“ - 707 лв., а след тях се нареждат наетите в  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 756 лв. и в „Други дейности“ - 795 лв.