Държавна приемателна комисия прие в експлоатация площадковия газопровод и горивни уредби за разпалване с природен газ на котли с номера 4,5,7 и 8 в ТЕЦ Изток, съобщиха от „Топлофикация Русе“. Изградените инсталации и уредби целят да заменят използвания при разпалване на котлите мазут с природен газ. Инвестицията в размер на 1,8 млн. лева ще позволи да се постигне по-ниска себестойност на процеса на разпалване.
Инвестиционната и ремонтната програми на дружеството през 2013 година включват монтиране на нови помпи с честотно управление в Мрежова помпена станция. Управлението на режимите на работата на топлофикационната мрежа ще се подобри чрез смяна на контролери с по-съвременни и ефективни.
Ще бъдат подменени 22 абонатни станции с нови, създадени на база енергоефективни пластинчати топлообменници. С тази реконструкция се постига най-малко 30-процентно повишаване на ефективността на топлообменните процеси при нагряване на вода за БГВ и отопление. За разширяване на топлофикационната мрежа и включване на нови абонати дружеството е предвидило инвестиции в размер на 300 000 лева.