Каталози на български и английски език, които презентират богатството на постояните експозиции, издаде русенската Художествена галерия. В тях са представени експозициите „Българско изкуство - първата половина на 20 век“, „Основателите на галерията“, „Българско изкуство - 80-те години на 20 век“, „Иконата преди и сега“. Изданията съдържат кратък уводен текст, изображения на всяка творба и каталожна информация.
Албумите са издадени в резултат на изпълнението на проект, който галерията спечели за финансиране от Министерството на културата. Също по нега са изработени и специализирани художествени витрини с акцентно осветление, които ще позволят по-съвременно аранжиране на художествените експонати.