Центърът по дентална медицина, който е по-известен като Стоматологията и е 100% собственост на Община Русе, ще има нов началник. Предложението за провеждане на конкурс за поста, на който сега от 2017 година е д-р Елена Дачева и през юни договорът й беше продължен за още 3 години, е на кмета Пенчо Милков.
В новия конкурс ще могат да участват както дентални лекари с придобита специалност и поне 5 години стаж, така и икономисти с магистърска степен и също толкова стаж. Сред другите обичайни условия са кандидатите да не развиват търговска дейност и да не са били част от ръководството на фалирали фирми. Задължително е представяне на медицинско свидетелство, включително и документ за психическо здраве.
Конкурсът ще се проведе непосредствено след нова година - на 14 и 15 януари, което означава, че до край на месеца общинската здравна фирма ще има нов шеф.
На 24 септември кметът Пенчо Милков постави на д-р Дачева искане за откриване в сградата на ул.“Николаевска“ на нощен стоматологичен кабинет, какъвто в Русе няма от 1990 година. Потърсена за коментар от „Утро“ д-р Дачева каза, че напълно подкрепя идеята, но за реализирането й липсват пари и специалисти, а и е нужна законова уредба, тъй като стоматологичната помощ в момента е изцяло частна.
„В момента изготвям проект за финансиране на кабинета, който ще предложа на Общината, защото някой трябва да плати за 12-часовото дежурство на специалистите, като се има предвид, че за това време в кабинета може да не влезе нито един пациент. В проекта ще бъде направено и предложение нощният кабинет да работи в определени вечерни часове, до 22 ч например“, обясни д-р Дачева.
Дали това мнение има отношение към обявения конкурс, може само да се гадае.