Две нови мултифункционални машини, които да мият и дезинфекцират улици, площади, алеи, велоалеи, паркове и други територии от населените места, планира да закупи Община Русе. Разпореждането за това бе дадено от Районната здравна инспекция, а за доставянето им е обявена обществена поръчка на стойност 640 хил. лева с ДДС. Машините трябва да имат резервоар за чиста вода от поне 700 литра, да могат да се използват и за ринене на сняг и за опесъчаване, както и да разполагат с демонтируем контейнер за събиране на отпадъци с обем поне 0,9 куб.м. Те ще се използват от общинската фирма „Паркстрой“.
Оферти за доставка се приемат до 13 ноември.