Промени в условията за картотекиране и за разпределение на общинските жилища, както и по-високи наеми от догодина предвижда Наредба щ6 на Общинския съвет в Русе, която ще бъде предложена за обществено обсъждане. Проектът ще бъде качен в сайта на Община Русе, след което ще бъде внесен на сесията през декември, за да може промените да влязат в сила от 1 януари 2021 г., съобщи вчера зам.-кметът по икономика Златомира Стефанова.
За картотекиране вече ще може да кандидатства домакинство, което притежава не повече от един автомобил с дата на регистрация преди 2010 г. За хората, напуснали социални услуги за резидентна грижа /домове/ - предимно сираци, няма да се иска регистрация по настоящ адрес. В първа група на кандидатите се добавят семейства, в които има човек с 90% инвалидност с чужда помощ, а във втора група към на семействата с две или повече деца, младите семейства и самотните родители се добавят и напуснали социални услуги за резидентна грижа. Хора, които се категоризират като самотни родители, а живеят на семейни начала, ще трябва да го вписват, иначе договорите им ще се прекратяват. Документи за картотекиране вече няма да се подават всяка година, а само при промени в обстоятелствата.
Добавени са и повече критерии при реда за настаняване в трите вида жилища от общинския фонд - резервен, ведомствен и основен.
„Резервният е около 120 жилища за хора, които живеят под прага на бедността. Нямаме вече изискване да имат регистрация на настоящ адрес 5 години, а само 2 години, а доходите им трябва да са до размера на една минимална работна заплата. При ведомствените жилища срокът за сключване на договора е 2 години, като има предложение да се подновява не повече от три пъти до 6 години общо. За този вид жилища ще могат да кандидатстват и квалифицирани специалисти от особено значение за общината“, обясни Златомира Стефанова.
Ново е и разпределението за основния вид настаняване. За едночленно или двучленно семейство с дете до 10 години се предвижда едностайно жилище, за тричленно семейство с дете над 10 години - двустайно, за четиричленно - тристайно, за семейство с над 5 члена - четиристайно.
Тъй като последната актуализация на наемите е от 2012 г., когато минималната работна заплата е била 270 лв., в наредбата се предлага чувствително като процент, но всъщност незначително увеличение. За първа и втора зона /център и широк център/ - от 1,10 лв. на 1,50 лв. и 1,40 лв. на кв. метър, трета зона - от 0,90 лв.на 1,10 лв., четвърта - 0,70 лв. на 0,90 лв., пета - от 0,60 лв. на 0,70 лв. Или за най-честия случай - жилище от 60 квадрата в трета зона, русенци ще плащат 66 лв. вместо 54 лв. За ведомствения фонд увеличението е от 1,10 лв. на 2 лв.
Договорите за обикновените жилища са за една, две или пет години, като няма ограничение за колко време да се подновяват.
Общо в трите фонда има 1800 жилища, което прави Русе с един от най-големите фондове в страната, но пак има недостиг. За годината са картотекирани 112 души, а на повече от 60 са прекратени договорите.