80-годишни кораби плават по Дунав, а родните корабособственици не могат да се противопоставят на външната конкуренция, тъй като не могат да ползват финансиране нито по европейската оперативна програма  „Транспорт“, нито по програма „Иновации и конкурентоспособност“. Така България продължава да харчи огромни финансови ресурси за поддръжка на водния път, от което обаче се ползват най-вече чуждестранни компании. Това посочва Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) в официално писмо до председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.
Бизнес сдружението с централа в Русе изпрати няколко предложения за подкрепа и облекчаване дейността на МСП, които да бъдат включени в Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. и в концепцията на европейската програма „Мисли първо за малките“. Едно от тях е да се улесни достъпът на корабособствениците до европейските грантове, което да им позволи да попълнят флота си с нови плавателни средства.
„Под български флаг плават 332 съда, като над 30% от корабите са на възраст над 50 години (има и такива, построени преди 80 години и още са на вода), а едва 6 плавателни съда са построени преди 10 години. В същото време собствениците на речни кораби - товарни и пасажерски, не са допустими като бенефициенти нито по ОП „Транспорт“, нито по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Така България поддържа Дунав като транспортен коридор, но той се използва най-вече от чужди компании, тъй като родният сектор „речен транспорт“ става все по-неконкурентен. Смятаме, че по една от двете програми може да се отдели ресурс, който в пилотен вариант да се превърне в грантове и/или нисколихвени заеми, от които да се възползват българските корабособственици“, смята БРТПП.