Русенка спечели съдебна битка с ВиК и няма да плати 299 лева, начислени й служебно за необитаван апартамент, след като ВиК не можа да докаже на какво основание иска парите.
През 2002 година жената подала декларация, че няма да използва жилището. През 2009 година инкасатор я засякъл там и направил отчет на водомерите - оказало се, че за 8 години има навъртени около 200 кубика вода. Жената не оспорила данните, казала че има течове и поискала разсрочено плащане. Междувременно обаче от ВиК започнали да й начисляват служебно вода, защото решили, че тя се е върнала да живее в апартамента. И така за 2009 и 2010 година й била начислена вода за 300 лева.
Жената отказала да плати, отрекла да си е оттегляла декларацията, че не ползва жилището и оспорила сумата в съда. В същото време от ВиК пък така и не успели да обяснят как са начислявали служебната консумация на жената през 2009 и 2010 година. Освен това предписание да си направи периодична проверка на водомера било издадено чак през 2012-та, така че няма как това да е причината за минал период. Купувачът дължи пари само за реално потребена стока, отсече съдът и отхвърли претенциите на ВиК. Решението обаче не е окончателно.