Започна поредният ремонт на плочките по площада, който традиционно се прави през есента и пролетта. Плочките започват да играят и стават нестабилни, но вместо да се подменят с нови, те просто се залепят на местата им. Няма пари за по-сериозен ремонт, а площадът отдавна вече не е в гаранция.
В момента се маркират местата, където плочките хлопат. Те се вадят и след полагане на залепваща смес се връщат отново на местата им, въпреки че някои са напукани и сцепени. Това временно ще реши проблема, който се появява при дъжд - пешеходецът да стъпи на играеща плочка и да бъде окъпан от събралата се вода.
Най-вероятно напролет отново ще трябва да се извърши същата дейност, когато от студа и влагата ще има поредни дефектирали плочки.