Проверка на замърсяването на Русенски Лом възложи на Регионалната екоинспекция Окръжна прокуратура след публикацията на „Утро“ от четвъртък „Лома пак тече като в приказките - ту червен, ту син, ту млечнобял“. Материалът информира за изпусканите в реката неизвестни вещества, които й придават неестествени и плашещи цветове, както и за тежката миризма на ацетон, която според живеещите в района са появява около полунощ и се разсейва едва сутринта. Според хората всичко това е следствие на дейността на две фирми в Западна промишлена зона, които произвеждат бои и кори за яйца. Темата беше разисквана още в „Русе Медиа“ и други електронни издания.
Проверката трябва да установи дали в РИОСВ-Русе е постъпвала друга такава информация, кое лице или предприятие е допуснало замърсяването на въздуха и водата, както и дали замърсяването създава опасност за живота и здравето на хора, животни и растения.