Видеобронхоскоп от най-ново поколение, купен със собствени средства, работи в Комплексния онкологичен център, съобщи управителят на лечебното заведение д-р Камен Кожухаров. Апаратът осигурява прецизно диагностициране, с техника от този клас разполагат само няколко болници в страната.
По думите на д-р Николай Евгениев, който е единственият лекар в Онкоцентъра, обучен да работи с бронхоскопа, той може да прави изключително детайлно изображение, осигурява оптимално качество на заснемане и улеснява поставянето на бърза и точна диагноза за ракови образувания.