Административният съд остави без разглеждане жалбата на общинския съветник от СДС в Две могили Бисер Йончев за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на Бъзовец Лъчезар Минев и той остава на поста си. 
Производството бе спряно до приключване на конституционно дело по сходни казуси, което трябваше да реши съдбата на кметския пост в Благоевград, а покрай това - и във Ветово и в Бъзовец. Казусът беше един и същ - незаличена частна фирма в 30-дневен срок след встъпването на кметовете в длъжност. Навсякъде обаче случаите имаха различни нюанси. В крайна сметка след излизането на решението на Конституционния съд кметовете на Благоевград и Ветово освобождават кабинетите си, а този на Бъзовец го запазва.
Мотивите на съда са, че Йончев не е сред кръга от хора с право на оспорване на акта. Констатирано е, че жалбата е недопустима, а нередовностите по нея не са отстранени. Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-днвен срок.