След 20 години хората в трудоспособна възраст и пенсионерите ще се изравнят по брой, а приходите от осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО) може да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи, прогнозират в свой анализ експерти на Националния осигурителен институт. Очертаните от тях перспективи са стряскащи и се потвърждават и от данните на статистиката за течащите в страната демографски процеси. Както показа проверка на „Утро“, прогнозите за Русе съответстват на общата тенденция и изглеждат доста мрачни дори на фона на крайно песимистичната картина в страната.
До 2040 г. населението на областта ще се стопи с още 35 хил. души и в региона ще живеят едва 180 хил. През 2065 г. ще сме под 150 хил., а през 2080-а - под 130 хил. Ще намалее относителния дял на децата и работещите за сметка на пенсионерите над 65 г. В момента в Русенско на 100 души в трудоспособна възраст (15-64) години, се падат 37,69 възрастни над 65 г., доста над средните за страната 34,30. Този процент ще нарасне с почти 10 пункта до 2040 г., когато на 100 трудоспособни ще се падат по 47,10 на преклонна възраст /при 44,69 средно за страната/. А до 2060 г. на 100 в трудоспособна възраст ще се падат 58 пенсионери. 
А далеч не всеки в трудоспособна възраст работи - според статистиката едва 52,2% от хората между 15 и 64 г. в Русенско полагат труд. Останалите още учат, пенсионирали са се рано или пък просто не искат и нямат нужда да работят. Така че числото на работещите и пенсионерите може да се изравни и преди 2040 г.
Данните предсказват и влошаване на коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). В момента за Русенска област той е 58.8, което означава, че на мястото на 100 пенсиониращи се идват само 59 младежи. В абсолютни числа в следващите пет години предстои пенсионирането на 15 399 живеещи в Русенско, а на тяхно място се очакват едва 9063 младежи - с 6,2 хил. по-малко. И този проблем може само да се задълбочи в бъдеще. След 15 години може да се очаква на мястото на 100 пенсиониращи се да идват само 45 младежи. Този проблем се задълбочава от вътрешната и външна миграция, тъй като повече хора напускат Русе и областта, отколкото се заселват тук. Така че е напълно възможно след 20 години сегашното нерадостно положение да изглежда като хубав спомен за едни по-добри времена.