Понастоящем един милион животински видове и растения са застрашени от изчезване, включително 40% от всички земноводни животни, 33% от коралите, 33% от морските бозайници и около 10% от насекомити.

Глобалните климатични проблеми са тема за размисъл за посланика на Израел у нас Йорам Елрон, който написа специално за Агенция БГНЕС следващия по-нататък анализ.

Три четвърти от околната среда на сушата и две трети от морската околна среда са били значително променени от човешката дейност и огромни площи са станали пустини и са загубили плодородието си. Горите продължават да се изсичат, рибните запаси намаляват, замърсяването на водата, въздуха и земята продължава с ускорени темпове. Щетите върху биологичното разнообразие, флората и фауната продължават с такава интензивност, че ООН предупреждава, че “човечеството е на кръстопът” и че продължаващото унищожаване на природните екосистеми ни застрашава.

Това е така,защото природата ни предоставя основни ресурси, без които не можем да живеем, като чист въздух, опрашване на селскостопански култури, храни, суровини и др.

На фона на тези тревожни данни и ужасните последици за нашето бъдеще, в края на септември беше свикана срещата на върха по биологичното разнообразие, за да се опита да координира съвместни глобални усилия за спиране на щетите. Експертите на ООН казват, че щетите все още са обратими и променими, ако решим да предприемем редица преобразуващи промени, включително спиране унищожаването на гори и земя и тяхното възстановяване, преминаване към устойчиво земеделие, ефективно използване на водата, намаляване консумацията на животински храни като месо и млечни продукти и преминаване към растителна диета, предотвратяване на климатичните промени и защита и рехабилитация на природните системи.

Това е много предизвикателна задача, особено след като се очаква до 2050 г. населението на света да нарасне до 10 милиарда души – нещо, което също ще увеличи натиска върху вече изчерпаните ресурси на планетата.

При това положение всички ние трябва да се запитаме как можем да помогнем за предотвратяване на предстоящото бедствие и какви промени можем да направим поотделно, на местно и национално ниво за подобряване на природата и биологичното разнообразие.

В този контекст Израел може да допринесе значително чрез споделяне на опит и технологии, което може, от една страна, да намали степента на щетите и дори да възстанови биологичното разнообразие, и, от друга, да помогне за справяне с нарастващите нужди на човечеството от суровини, храна, вода и енергия.

Например, 90% от отпадните води в Израел се пречистват, докато 80% от отпадните води по целия свят се изхвърлят в реките и океаните, причинявайки тежко замърсяване на околната среда, което вреди на флората и фауната. Би било възможно това да се използва при земеделието или за съживяване на пресъхналите реки и потоци, както и да се спести мащабното изпомпване на вода от природата. Предотвратяване на загубите на вода от течове, запазването на водата, обезсоляването и използването на такава обезсолена вода в земеделието е в много напреднала фаза в Израел и дава възможност за опазване на влажните зони и увеличаването на земеделските култури.

Друга област, в която Израел може да допринесе, е земеделието, което би увеличило значително селскостопанска продукция, като същевременно дава възможност за защита на открити и природни площи в голяма част от света. Капково напояване, прецизно земеделие, използване на системи за дистанционно наблюдение и т. н. са някои от практиките, използвани в Израел, които могат значително да помогнат за запазването на биологичното разнообразие и посрещането на постоянно нарастващите нужди на световното население от храна.

Израел, освен това, е пионер в света в производството на заместители на животински протеини, което също може да помогне за намаляване на натиска върху природните системи, тъй като 70% от общата площ по света, използвана за селско стопанство, се ползва за отглеждане на добитък, консумиран от човека. Ако животинският протеин бъде заменен с отгледано при лабораторни условия месо или висококачествен растителен протеин, големи части от света може да бъдат възстановени, тенденцията на изменението на климата да бъде забавена и засилена продоволствената сигурност на милиарди хора. Израел има десетки стартиращи фирми, които са специализирани в областта, научноизследователски и развойни институти и се набират значителни средства за прилагане на изследователските разработки.

Продължават изследвания и в областта на възобновяемите енергийни източници, включително развитието и широкото приложение на технологии като енергийна ефективност, съхранение на енергия, контрол на енергия и др.

Всички те са важни и необходими за смекчаване на кризата с климата.

Израел, който се е справял с екстремни климатични условия в продължение на 70 години от своето създаване, е разработил широк спектър от технологии, възможности и опит, което може значително да помогне на света за намаляване на загубите на биологично разнообразие и за придвижване към неговото възстановяване и подновяване. Израел ще се радва да сподели своя опит в тези области, доколкото природата не признава човешките граници и проблемът с унищожаването на биологичното разнообразие е универсален човешки проблем, който изисква пълно международно сътрудничество.

Израел е готов да допринесе, така че всички да могат да продължат да виждат скачащи във водата делфини, да чуват жерави, реещи се в небето, да помиришат

аромата на диви цветя в откритите полета и да живеят в един по-добър и здравословен свят.