- Кои фактори доведоха до стабилната позиция, която "Топлофикация Русе" заема на българския енергиен пазар, инж. Желев?

- С много труд и целеустременост през всички тези години успяхме да развием и утвърдим доброто име на Предприятието. Най-важното ни предимство е изграденото доверие и високото качество на нашите услуги. На тази основа "Топлофикация Русе" заема своята стабилна позиция на енергийния пазар. Ние сме една от значимите български топлофикации, предоставящи сигурна топлинна енергия на хиляди русенци.

Уверявам ви, че и занапред ще се стремим да запазим и да подобряваме изградената репутация да бъдем честни, отговорни и ще продължаваме да се отнасяме със същото уважение към нашите клиенти. Винаги сме работили за изпълнението на екологичните стандарти за екологично производство на енергия. Бъдещите ни инвестиции са именно във високоефективни и модерни мощности за производство на „зелена“ енергия.

- Кои са ключовите приоритети в дейността Ви към момента и как се промениха те през годините?

- През всички години ключови приоритети са били да произвеждаме и предоставяме сигурно топлоподаване, клиентите да са доволни и не на последно място да инвестираме в развитието на нашите служители. Търсим баланса между устойчивия бизнес растеж, опазването на околната среда и обществената отговорност. Ние винаги сме гледали напред във времето и сме били в синхрон с изисквания на институциите за извършваната от нас дейност.

Както знаете, ние работим с много качествени вносни въглища, но Европа пое „зелен курс“, който задължава топлофикации, които работят на този вид гориво, да ги замянят постепенно с по-екологични алтернативи за добив на енергия. Ние решихме да преминем частично на природен газ. Закупихме газови когенератори и се надяваме до лятото на 2021 г. да ги пуснем в експлоатация. Чрез инвестицията ще предлагаме още по-екологична енергия и по този начин ставаме част от прехода на българската енергетика за използване на по-ниско въглеродни горива.

- Какви ще бъдат според Вас предизвикателства, пред които ще се изправите, докато заработят когенераторите Ви?

- Предизвикателствата пред нас започнаха още с решението да променим вида на основното гориво. Дълго време разработваме стратегия за това как и с какво можем най-ефективно да заменим въглищата. Консултирахме се с различни експерти и черпехме информация от добрите примери в Европа, докато стигнем до решението да работим на газ. След това трябваше да изберем конкретните съоръжения, подходящи за нашето предприятие. Закупихме три изключително модерни когенерации, които всъщност са огромни машини с размер 11 метра дължина и височина от 4.60 метра. Теглото на всяка една от тях е 120 т. Сега осъществяваме дейностите по инсталирането на тези съоръжения.

- По какъв начин се осъществя контролът на изпусканите емисии от дейността на "Топлофикация Русе"?

В Предприятието се осъществява непрекъснат мониторинг. Имаме електрофилтри, които ограничават възможността от замърсяване на атмосферния въздух. Те не допускат да има превишения, които да повлияват на въздуха, който дишат русенци.

Отделно РИОСВ има измервателна станция, която е разположена в близост до нас.

- Планирате ли инвестирането на още средства в проекти за подобряване на енергийната ефективност?

- Разбира се, това е непрекъснат процес, който продължава. Ще развиваме и надграждаме нашите постижения както с оптимизиране на използване на сегашните технологии, така и с внедряването на нови решения. Работим по инвестиции в съоръженията ни и по внедряване на иновативни технологии, които ще дадат дългосрочно отражение върху нашата дейност. Ще продължаваме да следваме стратегията на Европа за „зелена“ енергия и едновременно с това, да сме част от енергийната сигурност на страната ни.