През 2020 г. България е на 43 място в света по индекс за социален напредък със 79,86 точки.

Индексът на социалния прогрес измерва качеството на живот и социалното благосъстояние на гражданите от 163 държави, като се анализират три основни групи.

Първата категория включва основните нужди – храни и медицински грижи, достъп до вода и санитарни условия, подслон и лична сигурност. Втората категория измерва достъпа до основни знание, информация и комуникация, качество на екологията. Третата обхваща личните свободи и възможността за избор, приобщаването и достъпа до висше образование. Въз основа на резултатите държавите са включени в шест групи.

Авторите на класацията подчертават, че в условията на пандемия от коронавирус качеството на живот и социалното благосъстояние спадат за пръв път от 10 години.

България е в челните редици на третата група, като изпреварва вечния си конкурент Румъния, който се класира малко след нея на 45 място. В тази група на нашите балкански страни са в компанията не на своите събратя от Евросъюза, а на латиноамериканските държави, известни със своите големи социални разслоения. Това са Аржентина, Бразилия, Колумбия и Мексико.

Хърватия, която беше последната страна присъединила се към Европейския съюз, се представя по-напред от нас и е 39, а Гърция е на 30 място. Южните ни съседи попадат във втората група, която включва високоразвитите държави, сред които са и страни от Г-7 като Франция, Великобритания, Италия и САЩ.

С най-добри показатели са скандинавските държави: Норвегия, Дания и Финландия. На обратния полюс са Централноафриканската република, Чад и Южен Судан.

Индексът за социален напредък измерва представянето на страните само и единствено чрез социалните показатели, без да се включват икономическите фактори, обясняват неговите създатели. Според тях БВП не определя съдбата на хората в дадена страна, но в същото време индексът не се разглежда и като опит да замени БВП, а да бъде един допълнителен измерител.