Острото и грубо отношение към ученик в СУ „Васил Левски“ от страна на медицински специалист, което провокира лавина от възмущение в социалната мрежа, приключи с уволнение. Казусът събра стотици коментари, след като на 28 септември майка разказа с подробности за ситуацията, на която е станала свидетел на влизане в училището.
Всичко тръгнало заради това, че детето нямало маска, защото я е забравило. Тогава момчето чуло от здравния работник „Като нямаш маска, сега се върни до у вас.  

Така ще се научиш да не забравяш“, след което то се просълзило, а по думи на други майки, присъствали на ситуацията, детето се е почувствало видимо унизено от тона на забележката. Една от жените, които изпращали в същия момент детето си на училище, услужила с лична резервна маска на „провинилото“ се момче и така случаят завършил благополучно. Самите родители коментираха с гняв как е възможно малко дете от началния курс да бъде отпращано до дома си, който не се знае колко надалеч се намира, и кой щеше да понесе отговорност, ако нещо неприятно го бе сполетяло по пътя. Отделно, въпросите им защо е нямало налични маски, с които по правило трябва разполагат всички училища в Ковид-криза, също останаха без отговор.
„Във връзка с постъпил сигнал в община Русе по случая на ученик от СУ „Васил Левски“, са предприети незабавни действия за изясняване на възникналата ситуация, като са изискани писмени обяснения от медицинския специалист. След запознаване с информацията стана ясно, че медицинското лице не е спазило Насоките за работа в учебните заведения в условията на Ковид-19 и е допуснало нарушение на Етичния кодекс за работа с деца“, се казва в официално съобщение на Общината. Заради това от 5 октомври кметът Пенчо Милков е прекратил трудовите правоотношения с въпросния здравен работник. 
„Проведена е извънредна работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети на детски градини и училища, на която е обсъдено стриктно спазване на задълженията в условията на пандемия и на етичните норми в работата с деца. Обърнато е внимание, че грижата за децата и опазване на тяхното здраве е приоритет в работата на Община Русе“, казват още от местната власт.