Общинската фондация „Русе - град на свободния дух“ обяви за седма година конкурса за учители, които техните ученици смятат за посланици на свободния дух в училище. Учителите могат да бъдат номинирани чрез кратко видео, заснето с камера или с мобилен телефон, от един ученик, от група ученици или от цял клас. 
Предложенията могат да се изпращат до 30 октомври на e-mail: [email protected] или да се изпратят на електронен носител в офиса на фондацията: Русе, бул.“Ген.Скобелев“, 45, ет 3. Наградени в предходни издания на конкурса преподаватели няма да участват в класирането.