Кризата с Ковид-19 и причиненият от нея спад на световната търговия завлича още по-силно към дъното русенската машиностроителна фирма „Спарки“. Вчера тя публикува отчета си за първото полугодие на настоящата година, където съобщава за драстично влошаване на финансовите резултати. Приходите от продажби намаляват с 63% до 4,848 млн. лв. спрямо регистрираните за същия период на 2019 г. 13,196 млн. лв. Към 30 юни нетната загуба е в размер на 2,418 млн. лева при печалба от 92 хил. лева за 2019 г. Тоест финансовият резултат се влошава с над 2,5 млн. лева.
„Спарки“ и без кризата беше в изключително тежко положение и дълго време оцеляваше само защото основен кредитор му е държавната Българска банка за развитие, закупила преди години задълженията на фирмата към Банка ДСК. Тя дълго време разсрочваше заемите му, но през тази година пристъпи към разпродажба на активи, за да погаси поне частично натрупаните близо 20 млн. лева кредити. От началото на юли на тезгяха са спортният комплекс със закрит плувен басейн, както и вилата на „Спарки“ на Текето, придобита още при приватизацията на бившия завод „Георги Димитров“. На първия търг за тях нямаше кандидати, но в момента върви втори. 
„Спарки“ дължи и над 2 млн. лева на НАП, заради които от няколко месеца присъства в списъка на длъжници на приходната агенция. Предприятието дължи на доставчици и клиенти още близо 7 млн. лева, 547 хил. лева са задълженията към персонала и заплатите закъсняват. Работещите във фирмата вече са под 300 при 500 в началото на 2019 г.