С началото на новата учебна година отново отваря врати и „Арт работилницата“ на Художествената галерия. Малките таланти ще се занимават в нея всяка събота от 14 до 16 ч, като по време на заниманията под ръководството на художници ще усвояват тънкостите на рисуването, колажа, моделирането, снимането, анимацията. Курсът е за момичета и момчета на възраст от 6 до 16 години, като материалите и пособията, необходими за занятията, се осигуряват от галерията материали и пособия. 
Участието на детето трябва да се запише в галерията няколко дни преди съботния ден, за да се направи организацията на групата и осигуряване на безопасни условия на работното място.