За мен е чест и удоволствие да открия най-голямото българско изложение на отбранителни продукти и услуги „Хемус”. В настоящата година ние отбелязваме неговата 25-годишна история. Това заяви в Пловдив президентът Румен Радев.

Президентът поздрави организаторите и партньорите, които дори в кризата са работили с всеотдайност. Отбранителната индустрия не е обикновен дял от икономиката, който осигурява трудова заетост и приходи в бюджета, тя осигурява производства с висока добавена стойност, от които нашата страна има нужда. Очаквам, че МО след дълги години на тежки финансови ограничения, ще се обръща все повече към родната отбранителна индустрия и то не само за доставка на боеприпаси и въоръжение, а за внедряване на нови технологии и научни разработки.

Приветствам ръководството на МО за това, че всяка година се разширява участието на нашата военно-образователна система и това е гарант, че процесите на модернизация в Българската армия ще се извършват ефективно и с още по-голяма скорост, добави президентът. Особено съм радостен от факта, че се разширява участието и на българските институти, научни звена и организации, което е важна предпоставка и демонстрация на нашите възможности, че можем да бъдем още по-успешни в интегрирането си в Европейския фонд за отбрана и на важни водещи европейски проекти в областта на сигурността и отбраната. Това е чудесна възможност да обменяме опит, да споделяме последните световни тенденции в развитието на продуктите в сферата на сигурността и отбраната.

Да градим нашите отношения на основата на засилващо се партньорство и индустриално сътрудничество, каза Радев. Пожелавам успех на всички участници, партньори и изложители. Вярвам, че опитът и контактите, които ще създадете днес, ще бъдат добра основа за засилване на нашето сътрудничество във всички области, каза още Радев.