Как вървят проверките в предприятията, които започнаха от 10 септември с „Монтюпе“/“Линамар“, а вече текат и в други промишлени дружества, и какви мерки са предприети за ограничаване на замърсяванията? Отговор на този въпрос се очаква да бъде даден от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в понеделник по време на заседанието на комисията за чист въздух към Общинския съвет.
„Разговарях с директора на РИОСВ, който ми обясни, че разполагат със сурова информация около проверките, които извършват не само в „Монтюпе“, но и в други заводи. Първоначално имахме друг дневен ред на заседанието, но предвид ситуацията той се измени в движение. Поканил съм този път и депутати, като очаквам някои да дойдат, макар вече трима да ми казаха, че са заети с участие в други комисии“, коментира за „Утро“ председателят на комисията Дауд Ибрям.
Заседанието ще се проведе от 17.30 часа в зала „Свети Георги“ в сградата на Общината.