Единодушно на свое заседание вчера състав на Конституционния съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционни текстове в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Именно на база поведения спор на най-високо съдебно ниво кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед чакаше решение дали ще може да продължи да управлява общината или съвсем законно е отстранен предсрочно от поста. С решението си конституционалистите запазиха закона такъв, какъвто е, което означава, че Мехмед трябва час по-скоро да се сбогува с поста си. В подобна ситуация е и кметът на Бъзовец Лъчезар Минев.
Сложните юридически спорове на практика касаят проста ситуация, в която са изпаднали въпросните кметове - ненавременно заличаване на собствените си фирми. Като последствие от това в закона е разписано, че нарушението води до предсрочно сваляне от кметския пост. В частност - Общинската избирателна комисия реши да отстрани от поста Мехмед, тъй като стоматологът е изпуснал срока да заличи ЕТ „Медисън-Мехмед Мехмед“. Той обжалва пред Административния съд в Русе, като посочи, че грешката се дължи на счетоводителката му, която била в болнични и е изтървала срока, но при първа възможност се е задействала. Въпреки това съдът прецени, че фактите са си факти - в предвидения 30-дневен срок от встъпването си в длъжност не е спазил законовите си задължение и затова правилно е отстранен от длъжност. Последва обжалване и пред Върховния административен съд, който излезе с любопитно решение - че кмет не може току-така да се сваля предсрочно от поста, а трябва да се разгледа защо се е стигнало до неспазване на задълженията във всеки конкретен случай и да се вземе решение на базата на справедлив баланс на интерсите. С това си виждане тричленен съдебен състав поиска намесата на Конституционния съд, който да реши дали разглежданият текст в ЗМСМА не е в разрез със закона. Подобно искане отправиха и 63-ма депутати. Конституционалистите обаче отхвърлиха претенциите им.
Освен за кмета на Ветово, решението им ще има последствия и за кмета на Бъзовец заради спор, че не е заличил навреме ЕТ „Лъчезар Минев-ЛМ“. Делото по този казус обаче бе спряно и няма решение по него, тъй като се чакаше произнасянето на Конституционния съд.