Обществена поръчка за закупуване на нов електрически автомобил обяви Община Русе. Екологичното транспортно средство ще се използва за нуждите на домашния социален патронаж, което налага поставянето на специфични условия като плъзгаща се дясна и двукрила задна врата. 
Возилото трябва да се зарежда чрез стандартен контакт 220V, да има пробег с едно зареждане от минимум 100 км и максимална скорост поне 80 км/ч, обем на багажника 2 куб. м и полезен товар от 600 кг. Цената на „баничарката“, на какъвто клас отговаря профилът на изискванията, трябва да е до 54 166,67 лева без ДДС. В тези рамки се вписва популярен модел на известна европейска марка с глобални интереси.
Оферти се приемат от 25 септември.