Двe нови многофункционални баржи за аварийно-спасителни дейности по река Дунав ще закупи Изпълнителна агенция „Морска администрация“. За доставката им е обявена обществена поръчка на стойност 1 629 800 лева без ДДС. Едната баржа ще бъде базирана в Русе, а другата - в Лом. 
Корабите ще се ползват в общия българо-румънски участък на реката за потушаване на пожари, овладяване на нефтени разливи и други екстремни ситуации, предвидени в Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунав.