Деклариране на подкрепа, гаранция за всички мерки за трайно решаване на проблема с въздуха в Русе, за което е очертан план за действие, и възстановяване на комуникацията с местната власт. Това е резултатът от внезапното командироване на заместник-министрите на околната среда и водите Атанаска Николова и Николай Кънчев, които бяха пратени от министър Емил Димитров със заповед да установят има ли замърсяване в Русе, каква е причината за него и какви действия трябва да се предприемат за отстраняване на проблема. По всичко личи, че гръмките задачи не са решени, а и няма как това да стане за ден, но МОСВ даде знак, че за пореден път се ангажира с казуса, който тормози от години града, и ще съдейства на Общината и местните служби. За целта Николова посочи, че предстои удължаване на работното време на служителите, работа в почивни дни, както и ротация на експерти между отделните екоинспекции.
На срещата вчера присъстваха, освен двамата зам.-министри, кметът Пенчо Милков и заместникът му Димитър Недев, областният управител Галин Григоров и заместниците му Свилен Иванов и Валентин Колев, директорът на РИОСВ Анатоли Станев, председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев и общинският съветник Пламен Рашев.
„92 са индустриалните предприятия в Русе, които емитират вещества във въздуха и са потенциални замърсители, а 17 са тези, които изпускат интензивно миришещи вещества. На 18 септември предстои да приключи проверката на РИОСВ в едно от тези предприятия /“Монтюпе“-б.а./ и ако бъдат установени нарушения, ще бъде приложена цялата строгост на закона. Такива проверки, които ще продължат поне по седмица, ще се извършат на всички потенциални замърсители“, заяви зам.-министър Николова. И посочи, че от вторник вечерта работи спряна преди време мобилна станция по нейно нареждане, а в най-кратък срок обеща изпращането на втора станция. Проучва се възможност и за инсталиране на оптичен анализатор, който дава информация за изпускане на неорганизирани емисии, независимо с какъв състав и произход са, нито дали са в норма или не.
Николова определи срещата на местно ниво за изключително ползотворна, тъй като чрез нея е начертан ясен план за действие с точно разпределени задачи и отговорности, както от страна на държавата, така и от регионалните структури и местна власт.
„Изпускането на неорганизирани емисии вещества, независимо дали миришат, или не, дали са вредни, или не, е забранено. За целта задачата ни е да предотвратим всякаква техническа възможност на дадено предприятие да извършва такова изпускане“, коментира Николова и посочи, че при засечени нарушения няма да се спестяват наказания на предприятия и ще се спират техни дейности.
В тази връзка кметът Милков посочи, че това, което е успял да постигне чрез денонощното дежурство на служители на КООРС край „Монтюпе“ е да констатира в определени дни залпово изпускане в рамките на 30-40 секунди на облак от вещества. 
„Направиха модернизация, инвестираха милиони, има вече биофилтри, но пак има проблем“, коментира Милков.
Сред мерките за устойчиво решаване на проблема Николова отбеляза и строгия непрекъснат мониторинг, който в случая се надява да поемат двете станции, които още през 2018 година са спечелени по проект и предстои да бъдат предоставени на Русе. Макар те да са предназначени за измерване на фини прахови частници, зам.-министърката посочи, че с поносим за Общината финансов ресурс те могат да бъдат надградени и чрез монтиране на допълнителни анализатори да измерват и органични замърсители.
Милков на няколко пъти засвидетелства задоволство от проведената среща и предприети мерки, като посочи, че в града са дошли доказани експерти, способни да решат проблема, и прогнозира, че при евентуална среща с министър Димитров би провел политически разговор, който е нямало да бъде от полза.