15 години навърши Специализираната болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина „Медика“, която на 14 септември 2005 година отвори врати като първото по рода си лечебно заведение от такъв тип в Североизточна България. 
В петнайсетгодишната си история болницата си извоюва реномето на здравно заведение с отличен екип, който е подготвен да лекува и да се грижи за пациенти с широк кръг заболявания. В нея често се лекуват деца и възрастни с различни неврологични заболявания, което я прави известна и търсена от хора не само от Русенска, а и от съседните Разградска, Силистренска и Великотърновска област. 
През болницата са преминали над 47 000 пациенти, като ежемесечно в нея се лекуват средно по 20 деца с ДЦП на възраст от 0 до 18 години по методите „Войта“ и „Бобат“.