Остра позиция за проблемите с въздуха на Русе разпространи вчера и зам.областният управител Свилен Иванов. Публикуваме я с незначителни съкращения.
„През 2013-та година е издадено актуализираното комплексно разрешително на „Монтюпе“ ЕООД, след което при включване на мощностите започнаха проблемите в нашия град... През годините при отказа на фирмата да инвестира в нови технологии, които да пречистват тази миризма се стигна до промяна на собственост и съответно подписване на споразумение. Държавата беше абсолютно търпелива и изчака всички тези процеси докато се внедрят новите филтърни технологии, които би трябвало да решат проблема. За съжаление, тази есен забелязваме, че отново се получават миризми. В тази връзка се проведе среща с управителя на „Линамар“. При срещата си с него му предложих какво трябва да се направи, за да се избегнат проблеми и хората в града да се успокоят - без значение дали това са вредни емисии или само миризми. Просто те не трябва да излизат във въздуха на град Русе. Това че след тази среща две вечери имаше такива миризми ми дава право да мисля, че толерансът на държавата приключи към това предприятие... Няма как да не бъде отбелязан и факта, че чуждестранният мениджмънт много добре знае нашето законодателство, както и че трудно можем да докажем, че това са вредни емисии. Може би е време за някакво решение..., което да доведе до промяна на закона и така да бъдат намалени съответните норми. В случая не съм съгласен с това, тъй като миризмата е толкова неприятна, че тя сама по себе си е тормоз, без значение дали е вредна или не“.