Проверка как работи „Монтюпе“, спазва ли условията в новото си комплексно разрешително, отклонява ли се от нововъведената си екопрограма и функционират ли широко оповестените пречиствателни средства, включително биофилтри, стартира от днес Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. 
Очаква се оценката на производствените процеси да продължи в рамките на поне една седмица. Поводът за нея са лавината от сигнали от различни точки в Русе за лоши миризми. Справка на екоинспекцията показва, че са получени над 30 оплаквания за денонощие за стелещи се зловония, най-често оприличени на бакелит. Самите инспектори са извършили обходи във вторник вечерта и сряда сутринта в различни квартали и също са усетили тежките зловония на изгоряло. 
Това е един от редките случаи, в които от РИОСВ признават за доловени неприятни миризми, тъй като години наред сигналите на хората попадаха в графата неоснователни и се свързваха с нерегламентирано горене на отпадъци. 
Основен акцент в започващата месец по-рано от планираното проверка ще бъде дали ефективно се използват пречиствателните съоръжения и спазват ли се предприетите мерки за ограничаване на изпускането на емисии във въздуха.
От началото на септември са извършени две извънредни проверки на производствената площадка на „Монтюпе“, при една от които е проследен технологичния процес в работещите производствени халета 2 и 3, във вечерните часове до полунощ. По време на проверките не са констатирани миризми извън работната площадка, посочват от РИОСВ. 
Както „Утро“ писа, след серия съдебни спорове и дела за спиране на производствени линии и запечатване на леярни, на 28 май „Монтюпе“ и РИОСВ подписаха споразумение, което бе одобрено от Административния съд, с което изглеждаше, че сагата между тях приключва. Причината - въведените редица пречиствателни съоръжения от най-висок клас за над 5 милиона евро, с които заводът гарантира, че от него няма да бъдат изпускани газове, няма да се проветряват производствените халета и така той ще изчисти името си на замърсител. Стигна се дори до изказвания на съд и прокуратура, че направеното е от висок обществен интерес и в името на града, но само три месеца по-късно палачинката пак се обърна.