Агенцията за поддържане и проучване на Дунав вече получава в реално време данни за нивото на реката и температурата на водата и въздуха от поставените 10 нови автоматични хидрометрични станции по реката. Информацията служи за изготвянето на точни прогнози за водното ниво, които са особено важни за корабоплаването. Монтирането на станциите е част от международния проект „FAIRway Danube“ за координирано събиране на информация за критичните участъци по реката, която е основа за планирането на речния транспорт или промяна на фарватера в даден участък.