Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици, стартира приема за учебната 2020-2021 година. Младежи в 8-12 клас ще имат възможност да се обучават в безплатна школа по разработка на игри в Русе. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта telerikacademy.com до 11 октомври. Предишни ИТ познания не се изискват, участниците ще се подберат след онлайн изпит, в който ще трябва да решат 30 логически задачи за 45 минути.
Обучението стартира в началото на ноември и ще се провежда до юли 2021 г. Форматът (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмата е с продължителност 100 учебни часа и се реализира с подкрепата на „Еконт“.
С практическа насоченост и модерна програма, обучението „Разработка на игри“ подпомага кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация. Te се запознават с едни от най-използваните технологии в света: HTML, CSS и JavaScript и започват да създават интерактивни компютърни игри.
Обученията на Училищна Телерик Академия развиват логическото мислене и креативността на учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални компетенции. Придобитите познанията са полезни за всички сфери на развитие и професии, включително и в един от най-перспективните сектори у нас - Информационни технологии. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна програма.