Обществена поръчка за доставка на 15 нови тролеи за нуждите на обществения градски транспорт обяви вчера Община Русе. Прогнозната стойност на возилата е 14,25 млн. лева. Оферти ще се приемат до 1 октомври. Класирането им ще се извърши на база икономически най-изгодна оферта въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена“. С най-голяма тежест при оценката е общата цена на доставката (40%). С 35% тежест е разходът на електрическа електроенергия в kWh/km, а с 25% - гаранционните условия.   

Доставката на 15-те тролейбуса е част от проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в Русе чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства, подписан от предишния кмет Пламен Стоилов. Той е на стойност 46 772 166,30 лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“. 
Както „Утро“ писа, по проекта вече има избран доставчик на новите 20 електробуса и 24 зарядни станции за тях. Возилата ще са 20-местни, чешко производство. Те ще влязат в експлоатация най-вероятно в началото на 2022 г., когато трябва да стартира и новата транспортна схема. Поръчката за доставка на предвидените по проекта 15 тролейбуса пропадна, тъй като подалите заявка фирми не са отговаряли на техническите изисквания. Затова сега е обявена нова.