Инвестиционният профил на Русе в официалния общински сайт е замръзнал на 2016 г., а на потенциалните инвеститори се предлага информация за неработещи вече фирми и отдавна спрени проекти, показа проверка на „Утро“. Пропускът очевидно е най-вече на предишната администрация, която не се е грижила да го осъвремени няколко години. Новата власт, встъпила в длъжност миналата есен, вече започна промени по сайта, но очевидно не е стигнала до тази му част. Въпреки че открай време си имаме зам.-кмет по икономика и инвестиции, а привличането на стойностни инвеститори, които могат да развият дейности с по-висока добавена стойност и да предложат по-добри заплати, е декларирана цел на всяка местна власт.

Какво може да научи потенциалният инвеститор за местния бизнес от сайта на Общината? Колко фирми са работили през 2016 г. Каква продукция са произвели, какви инвестиции са направени в региона. Пак до 2016 г., въпреки че статистиката е дала данни и за 2018-а. 
В списъка на големите предприятия виждаме абсурдни имена като например „Захар-Био“, което не работи от 2009 г. Там е и „Полисан“, въпреки че фирмата спря дейност преди две години, а активите й бяха разпродадени. Тези, които поддържат информацията в инвестиционния профил, явно не са чули за това.
Вижда се, че някой е започнал да прави и списък на основните работодатели в общината с информация за средносписъчния брой на персонала към 2017 г. Но не го е довършил, защото в него са само 7 предприятия. В списъка №1 кой знае защо е „Балканцинк“ АД с персонал от 18 души. Ако това е най-големият работодател, би трябвало Русе да е от най-малките общини в страната.
За потенциалните инвеститори важна би била информацията за заплатите в Русе, но и там последните данни са от 2016 г. Въпреки че статистиката обновява числата всеки три месеца и последните актуални са към юни 2020 г. За тях редовно съобщава и в. „Утро“, но уви - няма кой да ги вземе и обнови информацията.
Още по-смешно изглежда разделът за инвестициите в перспектива, където изумените инвеститори четат за грандиозни, но отдавна забравени проекти. Сред тях е този за изграждане на интермодален терминал в Русе. Той без съмнение щеше да даде на бизнеса много допълнителни възможности за по-лесен транспорт и логистика. Изграждането му обаче бе спряно през 2017 г. и не се знае кога и дали изобщо ще бъде подновено. За мултифункционалния комплекс около „Арена Русе“, включващ офисна сграда, търговски комплекс и хотел, изобщо няма какво да се говори - този проект е замразен от 2008 г. и няма никакви изгледи да бъде реализиран.
Разбира се, в изготвения инвестиционен профил на община Русе има и много полезни неща, даващи възможност да се добие обща представа за възможностите на града и региона в сферата на бизнеса. Но нуждата от постоянно осъвременяване на информацията е повече от очевидна.