С три бройки да се увеличи щатът на общинската социална трапезария - един готвач и двама работници в кухнята. Това предложение е депозирано от Общината за разглеждане на предстоящото на 10 септември заседание на Общинския съвет. Това се налага поради увеличения обем работа на трапезарията, която в условията на извънредна обстановка заради Ковид-19 работи с двойна натовареност. Така вместо 110 души, за които се е приготвяла храна при създаването на трапезарията през 2012 година, сега топъл обяд вече получават два пъти повече русенци - 250 човека. 
Трапезарията започва работа със 17 души, като година по-късно бройката е редуцирана и става 11 човека. Директорът на общинското предприятие Мариан Димитров е представил доклад пред общинската управа, в който посочва необходимостта да се увеличи персоналът, тъй като и работата е нараснала много. От началото на пандемичната обстановка топлият обяд се носи по домовете на 250-те русенци, които са се записали за него. Както „Утро“ писа, наскоро стана ясно, че Общината ще продължи да храни тези хора и в следващите месеци.