През новата учебна година в четирите основни училища в община Ценово обучението ще се провежда в 18 паралелки - 8 самостоятелни и 10 смесени. Това беше гласувано на сесия на Общинския съвет. В 8 от слетите паралелки децата ще бъдат под десет. Общо учениците в цялата Ценовска община са 158, като 22 от тях са първокласници. Най-малко са учениците в ОУ „Алеко Константинов“ в красивото село Новград - 18, като само едно дете е записано в първи клас. През пролетта ОбС прие да се запази училището в селото. Най-много са децата в ОУ „Христо Ботев“ в Ценово - 60.