Завърши археологическият сезон на Средновековния град Червен за тази година. Двуседмичните проучвания се проведоха южно от Църква щ16, в западната част на Червенския рид. Те обхванаха 70 кв.м по протежение на главната улица на средновековния Червен. Разкрити са зидове на двор и останки от жилищна сграда. 
Находките включват предмети от всекидневието - керамични съдове, токи за колани, железни остриета на ножове, както и 10 монети от 14 век. Интерес представлява корито, издялано в скалната основа, с четири отвора за дървена конструкция над него. Подобни съоръжения са намирани и другаде в жилищни квартали в средновековния Червен, едно от които се намира в Епископската резиденция. 
Археологическите проучвания бяха извършени от екип специалисти от Русе, Павликени и Сливен, към които се присъединиха доброволци. Ръководител е Светлана Великова от русенския Исторически музей, който финансира експедицията.