341 са одобрените до момента русенски микро и малки предприятия, които ще получат безвъзмездна помощ от държавата по процедурата за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Ковид-19. Общата сума на обезщетенията е 2 678 311.78 лв., показва справка на „Утро“ в системата ИСУН 2020. Съгласно условията на програмата, всяка фирма може да получи между 3 и 10 хиляди лева.
Числото на бенефициентите на безвъзмездната държавна помощ вероятно ще нарасне, защото три месеца след отваряне на процедурата са прегледани едва една трета от подадените заявления. Преди десетина дни Министерството на икономиката съобщи, че увеличава състава на оценителната комисия, което ще позволи от следващата седмица да има по четири оценителни сесии на седмица. Последните две групи одобрени проекти са публикувани на сайта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на 6 и 14 август. 
При отварянето на процедурата на 14 май бе регистриран огромен интерес и още първия ден бяха подадени онлайн 12 787 проекта за 106,59 млн. лв. Общо подадени проектни предложения са над 27,6 хиляди, от които са разгледани малко под 8 хил. Към момента върви оценката на 14 хил. проектни предложения.