Кметски спестявания в размер на 50 000 лева за година, добре работещи бизнеси на места и нараснали парични наличности за сметка на инвестиции в имоти. Това се откроява в имуществените декларации пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/, които са подали кметове и представители на властта в малките общини на територията на Русенска област.
Мехмед Мехмед е прехвърлил даловете си от „Медисън 2019“ ЕООД
Впечатление прави, че двама от община Ветово не са подали отчетите си в срок. Това са Исмаил Селим, който е бивш зам.-кмет и настоящ общински съветник, и председателят на Общинския съвет Петко Ахмаков. Селим посочва, че изплаща кредит от 18 000 лева и има доходи от 14 157 лева. Ахмаков декларира хиляди декари ниви, дворни места и имоти, които са придобити години назад и вече посочвани в предходните му декларации, а не през отчетния период - 1 януари-31 декември 2019 година. За изтеклата година нова придобивка в актива му са трайни насаждения във Ветово на площ от 10 704 декара, придобити в съсобственост за 1810 лева. Иначе банковите депозити на негово име и на съпругата му от 5 са станали 6 и общият им размер за месец е нараснал от над 104 000 лева до над 108 000 лева.
Кметът Мехмед Мехмед, чийто ръководен стол все още се клати, тъй като чака решение на Конституционния съд по дело, с което бе поискано отстраняването му от длъжност, вече е подал декларация, след като такава липсваше към момента на встъпването му. Той посочва, че заедно със съпругата си имат пет депозита за общо 47 823 лева, като година по-рано те са били отново 5, но за под 40 000 лева. Прехвърлил е дружествените си дялове в „Медисън 2019“ ЕООД. Посочва, че за изтеклата година е получил доходи в размер на 13 452 лева, като други 14 250 лева са дошли в джоба му като дивидент от медицинската му практика. Съпругата му се е подписала срещу по-скромни заплати - общо 7367 лева.
Зам.-кметът на Ветово Нермин Кязимова отново декларира вече веднъж посочената пред КОНПИ нова придобивка - „Хонда ЦРВ“ за 10 000 лева, както и годишните си доходи в размер на 18 749 лева. Другият бивш зам.-кмет и настоящ общински съветник Евгени Кадишев посочва получени възнаграждения от 14 350 лева.
Семейство Славови купили 2220 кв.м земя в градчето за 8500 лева
Кметът на община Бяла Димитър Славов декларира, че заедно със съпругата му през 2019 година са се сдобили с 2220 кв.м земя в градчето за сумата от 8500 лева. Двата им депозита, които от години фигурират в годишните им декларации, вече са нараснали до над 301 000 лева, като година по-рано бяха 251 500 лева. Или, иначе казано, са натрупали около 50 000 лева за година. Основна част от спестяванията им идват от дейността на хотела с ресторант „Верона“, който притежават. Иначе заплатите на кмета за годината възлизат на 34 752 лева, а на съпругата му - 28 874. Заместникът му Атанас Ангелов посочва, че изплаща кредит от близо 49 000 лева, а за годината възнагражденията му са 37 196 лева. Другият зам.-кмет Евгени Димов декларира доходи от 41 594 лева, а на съпругата си - 11 780. Председателят на Общинския съвет Мариан Антонов посочва, че доходите му по различни параграфи възлизат на 30 773 лева. Съветничката Айлян Карамехмедова декларира купена през 2019 година семейна „Тойота Корола версо“, 24 267 лева заплати и доходи на името на съпруга й в размер на 20 347. Съветничката от ГЕРБ Силвия Панайотова декларира десетки придобити през 2019 година заедно със съпруга й ниви в Босилковци, Ботров, Пиперково и Караманово, като справка назад във времето показва, че семейството има активен бизнес в селското стопанство, притежава и отглежда хиляди декари зърнени култури, както и голям обем от техника и машини. Доходите й именно от дейността на едноличен търговец възлизат на 113 587 лева, а тези на съпруга й - на 14 381 лева, като отделно посочва получени 52 767 от рента и наем на земеделска земя.
Георги Миланов е увеличил почти двойно парите в депозитите си
Близо 30 ниви, парцели, както и 2 къщи в Щръклево, придобити в съсобственост чрез делба и по наследство през 2019 година, декларира кметът на Иваново Георги Миланов. Сред тях са и купен със заеми за 50 000 лева парцел със стопанска сграда с разгъната застроена площ 2056 кв.м. Двата му депозита в евро и лева, които последно бяха 17 700 лева, вече възлизат на близо 30 000 лева, но в същото време изплаща заем в размер на 49 253 лева. Трудовите му доходи за година са 34 382 лева. Заместникът му Пламен Дончев декларира купен през 2019 година товарен „Опел“ за 2000 лева и продажба на ауди за 1150. Декларира получени 15 630 лева възнаграждения, а на името на съпругата си - 31 489. Председателят на Общинския съвет Мариян Драшков посочва близо 26 000 лева доходи, между които от ренти и дивиденти, плюс 16 000 лева от съпругата му. Главният архитект Анна Савова декларира най-скромни доходи - 3600 лева плюс 4950 лева пенсия.
Валентин Панайотов декларира само доходи на съпругата си
Кметът на Борово Валентин Панайотов посочва, че разполага с 55 000 лева спестявания, както и 4 влога - по 2 на него и на съпругата му на стойност 248 855 лева. Както и преди, не декларира никакви доходи на свое име, а само на съпругата си - в размер на 11 600 лева. Зам.-кметът Валерия Борисова посочва получени възнаграждения в размер на 16 630 лева. Председателят на Общинския съвет Пламен Симеонов декларира доходи в размер на 27 986 лева. Главният архитект Николета Добрева-Бориславова посочва, че през 2019 година на името на съпруга й е придобит „Фолксваген Тигуан“ за 11 540 лева. Иначе неговите заплати възлизат на 19 273 лева, а нейните доходи - на близо 15 000 лева.
Божидар Борисов има да взема близо 19 000 лева по предоставен заем
Набъбнали са спестяванията и на кмета на Две могили Божидар Борисов, става ясно от сравнение на последните му декларации. Трите му депозита в евро, долари и лева за общо 11 800 вече са четири за над 29 000 лева. Посочва, че има да взема 18 935 лева по предоставен заем. Доходите му за 2019 година възлизат на 31 448 лева, а на съпругата му - на 9676. Заместникът му Георги Великов също е увеличил спестяванията си -  посочените преди година 2 депозита на негово име и на съпругата му в размер на 16 500, вече са достигнали 22 283 лева. Иначе заплатите му са изчислени на 24 717 плюс 662 лева пенсия, а на съпругата му - 16 610 лева. Другият зам.- кмет Красимира Русинова декларира спестявания в размер на 17 743 лева, които преди година са били 14 400 лева. Възнагражденията, които е получила възлизат на 25 884, а на съпруга й - 8230 лева. 
Председателят на Общинския съвет Юлиана Тодорова, която е подала извън срок декларацията, си посочва получени заплати в размер на 14 385 лева плюс 2760 лева инвалидна пенсия.
Главният архитект на Сливо поле Иван Ениманев най-имотен
Кметът на Сливо поле Валентин Атанасов декларира депозит от 10 615 лева, а заплатите му начисляват 37 668 лева. Зам.-кметът Метин Ибрямов, който бе освободен от поста на 5 февруари 2019 година, се е сдобил през 2019 година заедно със съпругата си с имоти с право на строеж на ул.“Мария Луиза“ в Русе. Иначе дамата изплаща 19 000 лева кредит, но няма данни за получените им през годината доходи. Другият зам.-кмет Михаил Чиликов декларира заплати в размер на 35 255 лева, а на съпругата си - получени 16 288 лева. Встъпилият на 10 януари 2020 година зам.-кмет Стефан Габровски декларира участието си в две дружества - „БМС“ ООД и „Ремикс инжинеринг“. Посочва, че в съсобственост притежава части от апартаменти в София и Русе, нива в Тутракан и лек автомобил „Фиат“. Председателят на Общинския съвет Илиян Иванов декларира близо 32 000 лева доходи, а съпругата му е получила 16 201 лева. Продал е БМВ за 1500 лева, като през 2016 година си е купил мотоциклет за 1850 лева. Декларацията на съветника Валентин Джамбазов се отличава с посочените доходи - 63 000 лева на фона на годишна заплата в размер на 1420 лева. Главният архитект на общината Иван Ениманев описва 5 притежавани имота в съсобственост и по семейна линия, включително къщи в Русе, Божичен, дряновското село Косарка и троянското Бели Осъм. Семейството декларира три автомобила, придобити назад през годините - джип „Мицубиши“, „Опел Астра“ и „Пежо 206“. Получените възнаграждения възлизат на 14 418, както и 6670 лева на  съпругата му.
Кметът на Ценово Петър Петров със скромните 22 562 лева за година
Кметът на Ценово Петър Петров декларира получени доходи в размер на 22 562 лева, а заместничката му Ваня Игнатова - новопридобити 18 декара ниви в селото, както и „Фолксваген Пасат“ за 1000 лева. Получила е 22 260 лева възнаграждения, а съпругът й - 19 515 от работа в Германия и други 532 лева. Другият зам.-кмет Цветомир Петров декларира закупен през 2019 година на името на съпругата му „Фолксваген Голф 4“ за 3400 лева, негови доходи в размер на 19 716 лева и нейни - 21 978. Председателят на Общинския съвет Георги Георгиев декларира единствено доходи в общ размер на 8650 лева. Общинският съветник Мирослав Ангелов посочва, че е станал собственик на волво за 9950 лева, като доходите му възлизат на 4597 лева, а тези на съпругата му - на 5221 лева.
Главният архитект Георги Тонев декларира непроменените с предходната си декларация 4 депозита е лева, евро и долари на обща стойност 80 802 лева. Наличните му средства на име на съпругата и фирмата му обаче вече възлизат на 56 190, а не 31 000, колкото са били преди година, което означава, че е спестил 25 190 лева. Декларира доходи в размер на 11 567 лева, а на съпругата му - 15 276.